Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, pod red. K. A. Markowskiego, Poznań 2007.
 • Banach A., Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18, Kraków 1997.
 • Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998.
 • Bartuszek J, Między reprezentacją a "martwym papierem", Warszawa 2005.
 • Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, Lublin 2005.
 • Borzymińska Z., Szkolnictwo żydowskie w Warszawie 1831-1870, Warszawa 1994.
 • Borzyszkowski J., Inteligencja polska w Prusach Zachodnich, Gdańsk 1986.
 • Brodowska H., Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864-1904, Warszawa 1967.
 • Brzostek B., Robotnicy Warszawy: konflikty codzienne (1950-1954), Warszawa 2002.
 • Brzostek B., Za progiem: codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970, Warszawa 2007.
 • Burszta J., Społeczeństwo i karczma. Karczma a sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim w XIX w., Warszawa 1951.
 • Caban W., Społeczeństwo Kielecczyzny 1832-1864. Studia nad strukturą i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Żydów, Kielce 1993.
 • Caban W., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001.
 • Cała A., Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa 1989.
 • Chamerska H., Drobna szlachta w Królestwie Polskim (1832-1864), Warszawa 1974.
 • Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.
 • Chwalba A., Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim 1861-1917, Kraków 1995.
 • Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa-Kraków 1999.
 • Chwalba A., Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918), Kraków 1992.
 • Czadecka B., “Z domu w szeroki świat...” Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1918, Kraków 1990.

Strony

[ powrót do strony głównej ]