Zespół działa w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Nasze badania koncentrują się wokół poszukiwania odpowiedzi na pytanie o specyfikę form, tempa i mechanizmów kształtowania się świadomości społecznej i narodowej, religijnej, obywatelskiej, zawodowej itd. w kobiecej i męskiej części społeczeństwa, w dobie przyspieszonej jego modernizacji na przełomie XIX i XX wieku.

Interesują nas społeczno-kulturowe konsekwencje nowoczesnej urbanizacji (przeobrażenia społeczności miejskich, kształtowanie się miejskiego stylu życia itp.), których analiza uwzględnia perspektywę gender studies.

Dążymy do porównawczych ujęć badanych zjawisk, tak w skali ziem polskich/państwa polskiego, jak i w kontekście europejskim

więcej

Bibliografia

Dla celów dydaktycznych zespół opracował selektywną bibliografię historii społecznej Polski XIX i XX wieku.

Jest ona na bieżąco aktualizowana. Zawiera tylko publikacje polskojęzyczne dotyczące społeczeństwa polskiego ostatnich dwóch stuleci.

W planach zespołu jest również przygotowanie analogicznego zestawienia dla historii powszechnej.

więcej

Źródła

Zespół prowadzi systematyczne prace nad digitalizacją materiałów źródłowych do historii społecznej Polski XIX i XX wieku.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to ułatwi realizację projektów badawczych poświęconych przeobrażeniom kulturowo-społecznym ostatnich dwóch stuleci oraz zachęci historyków z różnych ośrodków akademickich do poszerzania oferty dydaktycznej.

więcej

O nas

Zespół został powołany do życia uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 września 2004 r., w rzeczywistości jednak istniał już od dawna.

Jako kilkunastoosobowa grupa pracowników i doktorantów Instytutu Historycznego UW i innych ośrodków badawczych prowadzimy prace badawcze nad historią przeobrażeń społeczno-kulturowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

więcej