O nas

Zespół został powołany do życia uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 września 2004 r., w rzeczywistości jednak istniał już od dawna. Jako kilkunastoosobowa grupa pracowników i doktorantów Instytutu Historycznego UW i innych ośrodków badawczych prowadzimy prace badawcze nad historią przeobrażeń społeczno-kulturowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

Członkowie Zespołu:

W ramach realizowanych projektów współpracujemy z badaczami z różnych ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy. Naszymi partnerami są także:

Komisja Historii Kobiet przy KNH PAN
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie,
Żydowski Instytut Historyczny,
Muzeum Historii Kobiet.

[ powrót do strony głównej ]