Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Sierakowska K., Rodzice, dzieci, dziadkowie....Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939, Warszawa 2003.
 • Sikorska-Kowalska M., Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX/XX wieku, Łódź 2001.
 • Sikorska-Kulesza J., Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Pruszków 1995.
 • Sikorska-Kulesza J., Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004.
 • Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.
 • Sowiński P., Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989), Warszawa 2005.
 • Społeczeństwo i polityka - dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku, pod red. A. Żarnowskiej, T. Wolszy, Warszawa 1993.
 • Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, t. I-III / Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. IV-VIII, pod red. W. Kuli i J. Leskiewiczowej, Warszawa 1965-1987.
 • Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa Profesor Anny Żarnowskiej, pod red. M. Nietykszy, A. Szwarca, K. Sierakowskiej, A. Janiak-Jasińskiej, Warszawa 2003.
 • Społeczeństwo – państwo – modernizacja. Studia ofiarowane J. Żarnowskiemu...pod red. W. Mędrzeckiego, Warszawa 2002.
 • Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i w II Rzeczypospolitej: studia i artykuły, pod red. M. Dajnowicz, A. Matusiewicza, K. Skłodowskiego, Suwałki-Białystok 2007.
 • Stawarz A., Żyrardów. Narodziny społeczności (1830-1870), Warszawa-Żyrardów 1985.
 • Stegner T., Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815 – 1914. Kształtowanie się środowisk, ich działalność społeczna i narodowa, Gdańsk 1992.
 • Szlendak T., Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Warszawa 2002.
 • Szudra D., Ludność pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939, Szczecin 2005.
 • Walaszek A., Światy emigrantów: tworzenie polonijnego Cleveland 1880-1930, Kraków 1994.
 • Wapiński R., Polska i małe ojczyzny Polaków, Wrocław 1994.
 • Warszawa. Etniczne i społeczno-kulturowe zróżnicowanie miasta (XVII-XX w.), pod red. A. Stawarza, Warszawa 1998.
 • Wiech S., Rzemieślnicy małych miasteczek guberni kieleckiej 1870-1914, Kielce 1995.
 • Wiech S., Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896), Kielce 2002.

Strony

[ powrót do strony głównej ]