Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Piotrowska-Marchewa M., Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815-1863, Toruń 2004.
 • Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, pod red. G. Miernika, Kielce 2003.
 • Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów pod red. S. Kalabińskiego, tom I cz.1, Warszawa 1974; tom I cz.2 i 3 (1870-1918), Warszawa 1978.
 • Pruss W., Rozwój przemysłu warszawskiego 1864-1914, Warszawa 1977.
 • Puś W., Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870-1914, Łódź 1997.
 • Puś W., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, Łódź 1998.
 • Pytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914, Łódź 1994.
 • Renz R., Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim, Kielce 1990.
 • Renz R., Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918-1939, Kielce 1994.
 • Robotnicy przemysłowi w realiach PRL, pod red. G. Miernika i S. Piątkowskiego, Radom-Starachowice 2005.
 • Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim. Zbiór studiów pod red. D. Kałwy, A. Walaszka, A. Żarnowskiej, Warszawa 2005.
 • Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000.
 • Rożnowa H., Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815-1863, Warszawa 1967.
 • Rudnicki Sz., Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996.
 • Rychlikowi I., Ziemiaństwo polskie 1789-1864. Zróżnicowanie społeczne, Warszawa 1983.
 • Rzepniewska D., Ziemiaństwo w kręgu oddziaływania Warszawy 1807-1864, Warszawa 1982.
 • Sadowski L., Polska inteligencja prowincjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1988.
 • Sękowski Cz., Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej 1945-1956, …………….1994
 • Siennicka M., Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj, II połowa XIX w. i początek XX w., Warszawa 1998.
 • Sieradzka A., Nie tylko peleryna. Moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, Warszawa 2003.

Strony

[ powrót do strony głównej ]