Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Janowski M., Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889-1914, Warszawa 1996.
 • Jarosz D., Polacy a stalinizm. 1948 – 1956, Warszawa 2000.
 • Jarosz D., “Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Warszawa-Kielce 2003.
 • Jaworski R., Swój do swego. Studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarczego Wielkopolan 1871-1914, Poznań 1998.
 • Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują?, Warszawa 1988.
 • Jedlicki J., Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.
 • Juchniewicz M., Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959, Warszawa 2000.
 • Kaczyńska E., Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1982.
 • Kaczyńska E., Społeczeństwo i gospodarka północno - wschodnich ziem Królestwa Polskiego w okresie rozkwitu kapitalizmu, Warszawa 1974.
 • Kamińska-Kwak J., Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów 2005.
 • Karpińska M., Złodzieje, agenci, policyjni strażnicy... Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830, Warszawa 1999.
 • Kaszuba E., Między propagandą a rzeczywistością. Polska ludność Wrocławia w latach 1945-1947, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Kazimierski J., Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, ludność, gospodarka, Warszawa 1987.
 • Kałwa D., Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001.
 • Kiepurska H., Inteligencja zawodowa Warszawy 1905-1907, Warszawa 1978.
 • Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.
 • Kizwalter T., “Nowatorstwo i rutyny”. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840-1863), Warszawa 1991.
 • Klich-Kluczewska B., Życie prywatne w Krakowie (1945-1989), Warszawa 2005.
 • Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. II, cz. 1-2, wyd. II, Warszawa 1995;
 • Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. VII, Warszawa 2001.

Strony

[ powrót do strony głównej ]