Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. V, Warszawa 1997.
 • Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. IV, Warszawa 1996.
 • Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. VIII, Warszawa 2004.
 • Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. VI, Warszawa 2000.
 • Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. IX, Warszawa 2005.
 • Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. I, wyd. II, Warszawa 1995.
 • Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. III, cz.1, Warszawa 1994.
 • Kobieta i świat polityki. W niepodległej Polsce 1918-1939, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. III, cz. 2, Warszawa 1996.
 • Kochanowicz J., ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, Warszawa 2000.
 • Kopczyński M., Wielka transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866-1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006.
 • Kosiński K., Walka o nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Warszawa 2002.
 • Kostrzewska E., Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku, Łódź 2007.
 • Kowal S., Społeczeństwo Wielkopolski i Pomorza w latach 1871-1914. Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe, Poznań 1982.
 • Kowalska-Glikman S., Drobnomieszczaństwo XIX-wiecznej Warszawy, Warszawa 1987.
 • Kowalska-Glikman S., Ruchliwość społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy w latach 1845-1861, Warszawa-Wrocław 1971.
 • Kowecka E., Sprzedać! Kupić! Sklepy warszawskie z artykułami domowymi 1830-1870, Warszawa 1998.
 • Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1989.
 • Kołodziejczyk R., Burżuazja polska w XIX i XX w. Szkice historyczne, Warszawa 1979.
 • Kołodziejczyk R., Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim 1818-1850, Warszawa 1957.
 • Krajewska H., Życie filmowe w Łodzi w latach 1896-1939, Łódź 1992.

Strony

[ powrót do strony głównej ]