Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Krawczak T., W szlacheckim zaścianku, Warszawa-Siedlce 1993.
 • Krawczyk J., Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918, Kraków 1995.
 • Kulczykowski M., Żydzi-studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji 1867-1918, Kraków 1995.
 • Kurkowska – Budzan M., Historia zwykłych ludzi: współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003.
 • Kuzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet w Polsce Ludowej, Warszawa 1979.
 • Kłobuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1993.
 • Leskiewiczowa J., Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym 1864-1870, Warszawa 1961.
 • Leszczyński A., Sprawy do załatwienia. Listy do “Po Prostu” 1955-1957, Warszawa 2000.
 • Lewalski K., Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Gdańsk 2008.
 • Madajczyk P., Niemcy polscy 1944-1989, Warszawa 2001.
 • Madej A., Kino, władza, publiczność. Kinematografia polska w latach 1944-1949, Bielsko-Biała 2002.
 • Madej A., Mitologie i konwencje, Kraków 1994.
 • Makowski K., Rodzina poznańska w pierwszej połowie XIX wieku, Poznań 1992.
 • Makowski K., Siła mitu: Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004.
 • Markowska D., Rodzina wiejska na Podlasiu 1864-1964, Wrocław 1970.
 • Mazur E., Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.
 • Mazur E., Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1939: materialne warunki bytu robotników i inteligencji, Warszawa 1993.
 • Mazurek M., Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005.
 • Mędrzecki W., Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym, Warszawa 2005.
 • Mędrzecki W., Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji, Warszawa 2002.

Strony

[ powrót do strony głównej ]