Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, pod red. J. Żarnowskiego, t. I Warszawa 1997, t. II, Warszawa 2007.
 • Miasteczka polskie w XIX-XX wieku. Z dziejów formowania się społeczności, pod red. R. Kołodziejczyka, Kielce 1992.
 • Miasto i kultura polska doby przemysłowej, pod red. H. Imbs, t. I-III, Ossolineum 1988, 1993.
 • Michalewicz K. S., Polskie rodowody filmu. Narodziny masowego zjawiska, Warszawa 1998.
 • Michalkiewicz S., Przemysł i robotnicy na Śląsku, Katowice 1984.
 • Micińska M., Zdrada, córka Nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914, Warszawa 1998.
 • Molik W., Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870, Warszawa 1970.
 • Molik W., Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914, Poznań 1989.
 • Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.
 • Nasierowska T., Świat lekarski w Polsce: (II połowa XIX w. – I połowa XX w.). Idee, postawy, konflikty, Warszawa 1992.
 • Nietyksza M., Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1971.
 • Nietyksza M., Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865-1914, Warszawa 1986.
 • Od narodzin do wieku dojrzałego: dzieci i młodzież w Polsce, cz.2: Stulecie XIX i XX, pod red. E. Mazur, Warszawa 2003.
 • Ohryzko-Włodarska Cz., Przemiany na wsi Królestwa Polskiego w latach 1846-1870, Warszawa 1972.
 • Olszewski D., Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996.
 • Olszewski D., Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984.
 • Ordyłowski M., Życie codzienne we Wrocławiu 1945-1948, Wrocław 1991.
 • Paczkowski A., Czwarta władza dawniej i dziś, Warszawa 1976.
 • Palska H., Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości, Warszawa 1994.
 • Perkowska U., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek, Kraków 1994.

Strony

[ powrót do strony głównej ]