Bibliografia

Prowadzimy też wykaz prac magisterskich powstałych w naszym zespole.
Można z nich korzystać na miejscu, w pok. 24 na III piętrze.

 • Zajiček E., Poza ekranem: kinematografia polska 1918-1991, Warszawa 1992.
 • Żarnowska A., Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914, Warszawa 1974.
 • Żarnowska A., Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985.
 • Żarnowski J., Polska 1918-1939. Praca – Technika – Społeczeństwo, wyd. II, Warszawa 1999.
 • Żarnowski J., Struktura społeczna inteligencji w Polsce 1918 – 1939, Warszawa 1964.
 • Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.
 • Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX-XX wieku, pod red. W. Cabana i B. Markowskiego, Kielce 1994.
 • Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1985.
 • Żurawicka J., Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku, Warszawa 1978.
 • Łuczak C., Życie gospodarczo-społeczne w Poznaniu 1815-1918, Poznań 1965.
 • Łukaszewicz J., Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852-1886, Warszawa 1973.
 • Łukawski Z., Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław 1978.

Strony

[ powrót do strony głównej ]