dr Agnieszka Janiak-Jasińska, adiunkt w IH UW - sekretarz zespołu

E-mail: 
a.janiak-jasinska@uw.edu.pl
Kierunki badań: 

historia kobiet, historia reklamy i środków masowego przekazu, styl życia wielkomiejskich warstw średnich przełomu XIX i XX wieku

Publikacje: 

Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku, Warszawa 1998, ss.137.

Pracownice i pracownicy handlu na rynku pracy w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX wieku,[w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s.77-102.

Czas wolny po pracy. Miejskie warstwy średnie w Królestwie Polskim w pocz. XX wieku, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego., pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2001, s.201-226.

O jakim mężu myślę? Oferta małżeńska kobiet i ich oczekiwania wobec małżeństwa w świetle anonsów matrymonialnych z początku XX w., [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004, s.159-200.

Od braku praw do organizacyjnej samodzielności. Kobiety w ruchu zawodowym pracowników biurowych w Królestwie Polskim w początkach XX wieku, [w:] Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, pod red. K. A. Makowskiego, Poznań 2007, s.59-76.

 

powrót

[ powrót do strony głównej ]