dr Błażej Brzostek, adiunkt w IH UW

E-mail: 
blezb@poczta.onet.pl
Kierunki badań: 

historia społeczna Europy XX w., zwłaszcza Polski i Rumunii; zagadnienia modernizacji, życia miejskiego i obyczaju

Publikacje: 

Działacze i urzędnicy. Jak pracowały regionalne władze PZPR za Bieruta i Gomułki, Kultura i Społeczeństwo 4/1999, s. 175-190;

Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950-1954), Warszawa: Trio, 2002;

Contrasts and Grayness: Looking at the First Decade of Postwar Poland, Journal of Modern European History 1/2004, s. 110-133;

Robotnicy Paryża i Warszawy w połowie XX wieku [w:] W połowie drogi. Warszawa między Paryżem a Kijowem, red. Jerzy Kochanowski, Warszawa 2006, s. 11-66;

Za progiem. Życie codzienne w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970, Warszawa: Trio, 2007.

powrót

[ powrót do strony głównej ]