dr hab. Grażyna Szelągowska, profesor UW

E-mail: 
g.szelagowska@uw.edu.pl
Kierunki badań: 

historia Skandynawii nowoczesna i najnowsza, historia społeczna i idei XIX wieku, film w warsztacie historyka

Publikacje: 

Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim I połowy XIX wieku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.

Poddany i obywatel. Stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej w XIX wieku. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002

Świat rzeczy i rytuały życia codziennego mieszczańskiej rodziny duńskiej pod koniec XIX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. T. V. Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997.

Aspiracje edukacyjne i poziom wykształcenia kobiet w Skandynawii w XIX i na początku XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. T. II, cz. 1, Wyd. Instytut Historyczny UW, Warszawa 1992.

Dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870. Dzieje nowożytne i najnowsze 1870-1939. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993-1994

powrót

[ powrót do strony głównej ]