dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW

E-mail: 
mkarp@interia.pl
Kierunki badań: 

Magisterium  z wyróżnieniem UW 1978, I nagroda  w ogólnopolskim konkursie im. Prof. St. Herbsta (1979) za pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. A. Zahorskiego. Od 1978 r. zatrudniona w IH UW kolejno jako  stażystka, asystentka, adiunkt, a od 2012 r. profesor UW. Doktorat pod kier. prof. dr hab. A. Zahorskiego w 1987 r. Od 1992 r. do 2004 r. na urlopie bezpłatnym. Habilitacja UW - 2008 r. Za książkę „Nie ma Mikołaja!” Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym naukowej1830-1831, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2007 wyróżniona przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej nagrodą „Klio” I stopnia w kategorii monografii naukowej. Od 2004 r. przewodnicząca komitetu redakcyjnego serii “Klasycy Historiografii Warszawskiej”; od 2005 r. członek Rady Programowej Szkoły Języków Obcych przy UW; od 2009 r.  koordynator naukowy Podyplomowego Studium Varsavianistycznego przy IH UW, od stycznia 2013 członek redakcji "Przeglądu Historycznego", od marca 2013 kieruje Zakładem XIX w.

Publikacje: 

Policje tajne w Królestwie Kongresowym, "Przegląd Historyczny", 1985, z. 3; Lekarze polscy doby Oświecenia – próba portretu grupy, „Wiek Oświecenia”, nr 5, Elity społeczne w Polsce, 1988; Taedium vitae. Samobójstwo na ziemiach polskich w początku XIX wieku, "Przegląd Historyczny", 1999, z. 1; Złodzieje, agenci policyjni, strażnicy. Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830, Warszawa 1999; Senatorowie, Posłowie i deputowani Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 2002; „Nie ma Mikołaja!”  Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831, Warszawa 2007; Zjednoczona i żyjąca w wiecznym pokoju Europa wedle Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, [w:] W. Jastrzębowski, Niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie. Konstytucja dla Europy, Warszawa 2008 (publikacja została przetłumaczona na angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański); Pierwsza podróż Alexisa de Tocqueville do Algierii, [w:] Europejczyk w podróży, pod red. naukową S. Ciary i E. Ihnatowicz, Warszawa 2010; Kobiety Wielkiej Emigracji – próba portretu socjologicznego [w:] Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa 2010; L. Widerszal 1909-1944, [w:] L. Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864, Warszawa 2011;  "Kapustnik" versus ostrygi. Kulinarne tęsknoty emigrantów polistopadowych, PH, 2011, z.4; Romantyczno-magnetyczna ucieczka od ciała. Od Antośka Golca do Zygmunta Krasińskiego, [w:] Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, Warszawa 2012.

powrót

[ powrót do strony głównej ]