dr Artur Markowski, asystent w IH UW

E-mail: 
amarkowski@uw.edu.pl
Kierunki badań: 

historia społeczna obszaru wpływów Imperium rosyjskiego w XIX wieku; historia Żydów w XIX wieku

Publikacje: 

The Shtetl Space in the 19th Century: a Sociological Approach [w:] Jewish Space in Central and Eastern Europe. Day-to-Day History, red. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė and L. Lempertienė, Newcastle 2007.

Historia (nie)spiskowa. Białostocka Ochrana, "Przegląd Historyczny" z. 4, 2006.

Konwersje Żydów w północno-wschodnich rejonach Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku, "Studia Judaica" nr 1(17), 2006.

W przygotowaniu książka: Między Wschodem i Zachodem. Rodzina Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, wyd. Neriton, .(druk 2008).

 

powrót

[ powrót do strony głównej ]