dr Katarzyna Sierakowska, adiunkt w IH PAN

E-mail: 
kasia.sierakowska@interia.pl
Kierunki badań: 

historia społeczna XIX i XX wieku, przede wszystkim okresu I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gender, ciała, emocji

Publikacje: 

Rodzice, dzieci, dziadkowie. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939, Warszawa 2003

Maternity in Inter-war Poland: visions and realities [w:] Women`s History Review vol. 14, no 1, 2005, s. 119-131.

From the Partitions to an Independent State. The Feminist Movement in Poland in the First Half of the 20th Century [w:]Women`s Movements. Networks and Debates in post-communist Coumtries in 19th and 20th Centuries, hg. Edith Saurer, Margareth Lanzinger, Elisabeth Frysak, Böhlau Verlag Köln-Weimar-Wien 2006, s. 475-494

Listy Józefa Rajnfelda. Kilka uwag o homoseksualiźmie w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t.IX, Warszawa 2006, s. 99-107.

 

powrót

[ powrót do strony głównej ]