Aktualności

Plan spotkań seminarium doktorskiego 
prof. Małgorzaty Karpińskiej,  prof. Alicji Kuleckiej, prof. Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, prof. Grażyny Szelągowskiej i prof. Andrzeja Szwarca 
oraz 
zebrań Zespołu Badawczego Historii Społecznej XIX i XX wieku  
w  semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 

6  III 2017 - mgr Barbara Domańska (IAiE PAN) - Społeczna rola archeologii a warsztat badawczy tej dziedziny wiedzy 
    
10  IV 2017 -   dr Mateusz Rodak (IH PAN) - Przestępczość, jej zwalczanie i system penitencjarny Drugiej Rzeczypospolitej.               
    
8   V  2017 -  Dyskusja o książce Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Świat dziecka", t. V, red. Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Łódź-Olsztyn 2016 
(na tle całej serii,  z udziałem jej Redaktorów). 
Wprowadzenie: prof. dr Jolanta Sikorska-Kulesza, dr Agnieszka-Janiak-Jasińska 

5  VI  2017 - mgr Piotr Hummel (IH UW)  - Życie sąsiedzkie w Warszawie i w Łodzi w latach 1864-1914
   

Wszystkie zebrania odbywają się w poniedziałki w sali B Instytutu Historycznego UW (parter). Rozpoczynamy zawsze o godz. 17.00.
 

[ aktualności ]

[ powrót do strony głównej ]